Teda kyrka
svk
Utställningarna arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar

Bildspel
Bengt Håbro
Lennart Mossberg
Bengt Håbro
2– 24 september
Föreläsning
Sockenkyrkan som
en tidens spegel
16 november
Resa
Uppsala konstmuseum &
Bror Hjorths Hus
7 oktober
Eva Högberg
Lennart Mossberg
30 september – 22 oktober
Mattias Bäcklin
 
Eva Högberg
25 november – 17 december
Mattias Bäcklin
28 oktober – 19 november