Tidningen Om konst har en recensionen av Mattias Bäcklin
http://omkonst.se/17-backlin-mattias.shtml

B
Teda kyrka

Bildspel
Bengt Håbro
Lennart Mossberg
Bengt Håbro
2– 24 september
Utställningsbilder
Föreläsning
Sockenkyrkan som
en tidens spegel
16 november
Resa
Uppsala konstmuseum &
Bror Hjorths Hus
7 oktober
Eva Högberg
Lennart Mossberg
30 september – 22 oktober
Utställningsbilder
Mattias Bäcklin
 
Eva Högberg
25 november – 17 december
Utställningsbilder
Mattias Bäcklin
28 oktober – 19 november
Utställningsbilder
Bengt Håbro
Gunilla Edström skriver om...
Lennart Mossberg
Mattias Bäcklin
Eva Högberg