Elisabet Svensson
Bengt Svensson

14 april – 6 maj 2018

Vernissage lördag 14 april klockan 12 - 15.

Möte med konstnärerna...

Elisabet Svensson vill gestalta, ge visuellt uttryck åt idéer, tankar och åsikter; ge dem en kropp så att även vi ser dem. Hon har gett visuell kropp åt hus, hundar, växter.

Hennes hus ger mig en slags utanför-kroppen-upplevelse. De är varken modeller (som ger överblick) eller dockskåp (som ger inblick), utan slitna, slutna och mycket, mycket äldre än jag. De är exponerade tillsammans men jag uppfattar dem som solitärer, tillfälligt placerade på ett och samma ställe för betraktarnas skull. Trots att jag accepterar att konstverk inte är rebusar och att representationsbegreppet är diskutabelt, kan jag inte låta bli att fundera över husens betydelse.
Jag föreställer mig att de berättar om goda tillstånd, som
– bofasthet!

Annika Ekdahl

Att skildra det upplevda. Ett behov av att låta handen löpa. Med penna eller pensel. Direkt inför motivet. Ett sätt att minnas och att förmedla. Skapandet innebär ett möte mellan tryggheten och förtrogenheten i det nära och välkända å den ena sidan och förundran över landskapets variation och föränderlighet
å den andra. Samma vida horisont, men så skiftande från morgonens gråskalor till kvällens skarpa kontur. Samma rumslighet av vegetation, ibland ljus och genomsläpplig, ibland som en tät ridå av djupaste gröna mörker.

Mina mesta landskap är präglade av människor. Naturgivna förutsättningar i möte med en ständigt pågående förvandling. År, årstider och så ögonblicket som kan förändra allt, mitt i mötet med motivet.

Bengt Svensson