Västerlandet blickar fram mot det nya seklet 1900.
Uppbrott, rörelse och nydanande form sätter sin
prägel på decennierna före första världskriget.
Vi tittar på de viktigaste uttrycken från
denna relativt korta epok.

Torsdag 15 februari klockan 19.00.

Vid föreläsningar ingår alltid dricka - ost - bröd.
Medlem betalar 80 kr, ej medlem 100 kr.

När du anmäler dig till våra olika arrangemang ringer du
May-Britt 0702-77 03 53
eller Evy på 0735-62 96 76.
Eller skickar ett mail.

Föreläsning med
Olof Bendz

Jugend