altuna
torsvi

Gotik, barock och nyklassicism.
Herremäns torn och gravkor.
Medeltida sockenmenigheters tegelvälvda salkyrkor.
Ljusa tegnérlador för en ny tid.
Nio seklers arkitektur, tro och samhälle speglas
i sockenkyrkan.

Torsdag 16 november klockan 19.00.

Vid föreläsningar ingår alltid dricka - ost - bröd.
Medlem betalar 80 kr, ej medlem 100 kr.

När du anmäler dig till våra olika arrangemang ringer du
May-Britt 0702-77 03 53
eller Evy på 0735-62 96 76.
Eller skickar ett mail.

Föreläsning med
Bengt Svensson

Sockenkyrkan som
en tidens spegel
.

Teda
Torsvi
teda
Altuna