Möte med Lena Selander
torsdag den 24 maj klockan 19.00.

Lena berättar om sin konst

Anmälan senast 22 maj till May-Britt 0702-77 03 53
eller Evy på 0735-62 96 76.


Eller skickar ett mail.