Mattias Bäcklin
"Gynandromorf"
skulptur, teckningar, grafik, video.
28 oktober – 19 november 2017
Vernissage lördag den 28 oktoberber klockan 12 – 15

Möte med...

I mina verk inventerar jag människans svårigheter att
hantera naturens logik– våra försök blir en mytologiserad, teknisk kamp som förs på avstånd.

Jag använder mig av olika media, ibland med ett lager av mänsklig närvaro i form av ihop-samplad mytologi, föråldrade avbildningstraditioner och arkaiskt rollspel. Naturen sträcker sig från avmätt kaos till den mest skoningslösa logiken.

Hur vi än observerar, manipulerar, mytologiserar och katalogiserar kommer vi bara att kunna inteckna en bråkdel av ett system vi tror oss behärska.