Per Serre, landskapsmålning
3 – 25 februari 2018

Vernissage lördag 3 februari klockan 12 - 15.

Tankar kring
mitt bildmåleri med landskapet som inspirationskälla.


Upplevelsen av ett landskap är och förblir mycket personligt.
Det som våra sinnen uppfattar bearbetar vi mentalt till någon form av känslor som vi efter behov uttrycker oss olika inför.
Det jag upplever och försöker bevara, av alla varierande landskap, är nog i första hand färgharmonierna. Formen på landskapet får en sekundär betydelse. Fysiskt stora dramatiska landskap är givetvis också spännande och inspirerande men det blir ändå färgernas harmonier som startar bildprocessen. Följden blir att formspråket får en sekundär betydelse i bilden. Min förhoppning är dock att bilden lämnar ett utrymme för betraktarens fantasi, utifrån sina egna referenser.
Alltså varje färgfält och valör får bli en symbolisk attraktion för sinnet och som förhoppningsvis väcker liv i någon tidigare härlig upplevelse för betraktaren.


Per Serre

 

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
Utställningen arrangeras med stöd av
Sveriges Konstföreningar